Dostawy

Dostawy paliw do klientów realizowane są na bieżąco poprzez nasz własny tabor.

Zapewniamy ciągłość dostaw niezależnie od ilości zamawianego paliwa.

Gwarantujemy najwyższą jakość paliw u klienta – taką samą jak przy załadunku w niemieckiej rafinerii. Wyeliminowaliśmy ryzyko zanieczyszczenia paliwa, poprzez rezygnację z magazynowania i wynajmowania podwykonawców – obcych firm do transportu. Zainwestowaliśmy w nowoczesny tabor – cysterny do przewozu paliw spełniających normy bezpieczeństwa, jakości i ekologii.

Cysterny są dedykowane do przewozu konkretnego rodzaju paliwa – auta przewożące olej napędowy nie przewożą benzyny i odwrotnie.

Po załadunku w rafinerii, auta są plombowane i z tymi oryginalnymi plombami i certyfikatem jakości dojeżdżają na rozładunek do klienta.

Procedura dostawy i transportu paliw:

  • złożenie zamówienia przez klienta
  • wysłanie naszej cysterny do rafinerii na załadunek
  • badanie próbki paliwa przy załadunku, wystawienie aktualnego certyfikatu jakości dotyczącego konkretnego transportu
  • plombowanie cysterny
  • wyjazd auta z rafinerii do klienta
  • przyjazd do miejsca wskazanego przez klienta
  • sprawdzenie plomb i dokumentów
  • rozładunek

Procedura ta gwarantuje naszym klientom pewność zakupu paliwa z utrzymaniem najwyższej jakości.